Company details

Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs”

Reg.Nr.40003219995

Adress: Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016

Tel./fax 67736355, 66165380

Bank account: LV82UNLA0010000142549

A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X