Valsts apmaksātiem pakalpojumiem  pacients maksā tikai pacienta iemaksu, taču tā kā valsts līdzekļi ir ierobežoti, iespējams veidojas rindas. Kauguru veselības centrs  sniedz iespēju apmeklēt ārstu, veikt diagnostiku u.c., negaidot garajās rindās. Piedāvājam pierakstīties pie ārsta uz maksas pieņemšanas laiku. Par pakalpojumiem var norēķināties ar polisi (maksā apdrošinātāja firma) vai  ar saviem līdzekļiem.

     Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas nosaka Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”: