APSTIPRINĀTS
ar PSIA "Kauguru veselības centrs"
2019.gada 1.marta valdes sapulces lēmumu Nr.7

Kauguru veselības centra maksas pakalpojumi ar 09.03.2020

Par ārstniecisko palīdzību un izmeklēšanu (arī hronisku slimību ārstēšanu), ja nav ģimenes ārsta norīkojuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību) vai beigusies kvota uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.