APSTIPRINĀTS
ar PSIA "Kauguru veselības centrs"
2019.gada 4.decembra valdes sapulces lēmumu Nr.26

Kauguru veselības centra maksas pakalpojumi ar 01.10.2021

Par ārstniecisko palīdzību un izmeklēšanu (arī hronisku slimību ārstēšanu), ja nav ģimenes ārsta norīkojuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību) vai beigusies kvota uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.