Klīniskais psihologs

     Klīniskā psiholoģija ir psiholoģijas nozare, kas iekļauj zināšanas, prasmes un pieredzi, lai sniegtu atbilstošu psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu, kā arī psiholoģisko problēmu gadījumos (psiholoģiskā izpēte, traucējumu mazināšana vai to iespējama novēršana, problēmu risināšana, profilakse). Klīniskais psihologs ir speciālists, kura galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana, iepriekšējās izmeklēšanas un tiesas darbs, pētniecība, izglītošana un sabiedrības garīgās veselības nostiprināšana. Klīniskais psihologs var strādāt : stacionāros, ambulatorās iestādēs, rehabilitācijas un krīžu centros, privātpraksē un citās iestādēs, kur nepieciešami klīniskā psihologa pakalpojumi.

Sīkāka informācija un pieraksts pa tālruni 67736350, 20039593  vai mājas lapā kvc.lv online

Šo pakalpojumu piedāvā: