Pašvaldības  SIA „Kauguru veselības centrs” laboratorija ir akreditēta Nr.LATAK-M-538-04-2015 Akreditācijas apliecība derīga līdz 2024.gada 29.novembrim. un ir kompetenta veikt izmeklējumus atbilstoši LVS EN  ISO 15189 2013 standartam „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”. 

Akreditācijas sfēras: no cilvēka iegūta materiāla izmeklējumi:

  •  hematoloģijā,
  • imūnhematoloģijā,
  • klīniskajā ķīmijā,
  • imūnķīmijā,
  • koaguloģijā,
  • klīnikā.

  Laboratorijas akreditācija nodrošina kvalitatīvu darbu,  atbildību, precizitāti, klientu uzticību. Laboratorijas darbinieki regulāri paaugstina savas zināšanas, piedaloties   semināros,konferencēs,kursos,starptautiskos kongresos. Laboratorijā ikdienā veic iekšējo kvalitātes kontroli ar  komerckontrolmateriāliem.Laboratorija regulāri no 2000.g.ar labiem rādītājiem piedalās kvalitātes uzraudzības programmā, ko organizē Labquality /Somija/ - ārējā kvalitātes kontrole.

 

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījums:

Instrukcija par izmeklējamo materiālu savākšanas un nosūtīšanas noteikumiem:

Laboratorijas references intervāli un mērvienības

 

 

Šo pakalpojumu piedāvā: