• Saskaņā ar LR likumdošanas aktiem, obligātā veselības pārbaude (OVP) tiek veikta strādājošiem, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (darbs veselības iestādēs, pārtikas aprites uzņēmumos u.tml.), vai kuru veselība pakļauta kaitīgu darba vides faktoru ietekmei.
 • Atkarībā no darba rakstura un iespējamiem kaitīgiem faktoriem, pārbaudi veic primārās aprūpes ārsts vai attiecīga ārstu komisija. Slēdzienu par darbinieka veselības stāvokli sniedz arodslimībās sertificēts ārsts - arodārsts.
 • Kauguru veselības centrā OVP var veikt individuāli vai uz attiecīgi noslēgta līguma pamata ar darba devēju.
 • Visiem, kas vēlas iziet Obligāto veselības pārbaudi (OVP), saskaņā ar 2009.gada 10.marta LR MK noteikumiem Nr.219 , ir nepieciešams izraksts par veselības stāvokli no ģimenes ārsta, pie kura klienti reģistrēti.
   
 • Ko dara arodveselības un arodslimību ārsts?
  1. Sniedz konsultatīvo, ambulatoro un stacionāro palīdzību:
  - arodslimniekiem;
  - personām ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai;
  - pacientiem, kuri pakļauti Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku ietekmei;
  2. Nosaka slimību sasistību ar kaitīgiem darba apstākļiem.
  3. Sniedz konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem.
 •  Obligātās veselības pārbaudes ( OVP )  pakalpojumu sniedzam otrdienās un ceturdienās. Tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
 • Par narkologa un psihiatra slēdzieniem

Obligātās medicīniskās veselības pārbaudes ir iekļautas apdrošināšanas kompāniju polišu apmaksātajos medicīniskajos pakalpojumos!

* MK noteikumus, likumus un citu būtisku informāciju par darba aizsardzību meklējiet Eiropas Darba Drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta Latvijā mājas lapā: www.osha.lv

Šo pakalpojumu piedāvā: