Kods Pakalpojums Cena
13060 Viensakņu zoba ekstrakcija EUR 18.00
13061 Daudzsakņu zoba ekstrakcija EUR 25.00
13062 Brūces revīzija (medikamentoza apstrāde) EUR 11.00
13063 Incīzija ar sekojošu drenas ievietošanu EUR 11.00
13064 Palīglīdzekļu izmantošana EUR 8.00
13101 Koferdams EUR 4.00
13102 Gudrības zoba ekstrakcija EUR 30.00