Kods Pakalpojums Cena
1 EUR 0.00
13001 Pacienta konsultācija EUR 10.00
13011 Netiešā pulpas pārklāšana EUR 8.00
13014 Pacienta pirmreizēja apskate EUR 10.00
13015 Zoba ar nedzīvu pulpu trepanācija EUR 10.00
13026 Anestēzija EUR 8.00
13031 Profilaktiskā apskate un konsultācija ārstēšanas ietvaros EUR 5.00
13032 Rakstiska ārstēšanas plāna sastādīšana terapijai un protezēšanai EUR 16.00
13035 Kustīgu zobu šinēšana EUR 16.00
13037 Kariozo masu izņemšana un pagaidu plombe (IRM) EUR 20.00
13038 Jūtīga zobu kakliņa apstrāde ( vienam zobam) EUR 5.00
13039 Amalgamas saite EUR 5.00
13040 Sudraba (Ag) vai stikla jonomērcementa plombe premolāriem EUR 20.00
13041 Sudraba (Ag) vai stikla jonomērcementa plombe molāriem EUR 25.00
13042 Kronīša atjaunošana (Ag) EUR 40.00
13046 Kronīša atjaunošana ( helio) EUR 50.00
13047 Zoba stūra atjaunošana EUR 40.00
13048 Vestibulārās virsmas pārklāšana EUR 45.00
13049 Plombes korekcija EUR 6.00
13050 Stiklšķiedras kanāla tapa, parapulārā tapa, kanāla skrūve EUR 8.00
13051 Pulpotomija, saknes kanāla apstrāde (mehāniska un medikamentoza) un pagaidu plombe viensakņu zobam EUR 20.00
13052 Pulpotomija, saknes kanāla apstrāde (mehāniska un medikamentoza) un pagaidu plombe daudzsakņu zoba vienai saknei EUR 15.00
13053 Atkārtota saknes kanāla apstrāde ( mehāniska un medikamentoza), noslēgšana ar ca(OH)2 un pagaidu plombe viensakņu zobam EUR 15.00
13054 Atkārtota saknes kanāla apstrāde ( mehāniska un medikamentoza), noslēgšana ar ca(OH)2 un pagaidu plombe daudzsakņu zoba vienai saknei EUR 10.00
13055 Saknes kanāla pildīšana viensakņu zobam EUR 20.00
13056 Saknes kanāla pildīšana daudzsakņu zoba vienai saknei EUR 15.00
13057 Saknes kanāla pildījuma izņemšana ( vienai saknei) EUR 15.00
13058 Pulpas devitalizācija un pagaidu plombe EUR 10.00
13059 Kustīga zoba ekstrakcija EUR 10.00
13060 Viensakņu zoba ekstrakcija EUR 30.00
13061 Daudzsakņu zoba ekstrakcija EUR 40.00
13101 Koferdams EUR 6.00
13108 Gaismā cietiejošā plombe 1 virsma EUR 30.00
13109 Gaismā cietiejošā plombe 2 virsmas EUR 35.00
13110 Gaismā cietējošā plombe 3 un vairāk virsmas EUR 40.00
13111 Ārstnieciskā odere EUR 5.00
13112 Stikla šķiedras tapa (Everstic post) EUR 20.00
13113 Nedzīva zoba balināšana (pirmais seanss) EUR 20.00
13114 Nedzīva zoba balināšana (katrs nākamais seanss) EUR 18.00