Informācija par P SIA „Kauguru veselības centrs” amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu kategorijām (bruto, EUR)

2018. gada decembris
Amatu grupa Amatu skaits Vidējā mēnešalga tek. mēn., EUR (bruto)
Augstākā vadība – uzņēmuma valde t.sk.* 1 3150

Valdes loceklis

1 3150
Ārsti 31 1239
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas 32 538
Pārējie darbinieki 30 577

* Ikmēneša atlīdzību valdei nosaka Jūrmalas pilsētas dome