Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu PSIA "Kauguru veselības centrs" pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmā.

Šajā profilā tiek ievietota informācija par plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.