Valsts ieņēmumu dienesta pateicība PSIA Kauguru veselības centram

Informācija  ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta 4.daļas prasībām:

 
Sabiedrības nosaukums Pašvaldības SIA “Kauguru veselības centrs”
Sabiedrības juridiskais statuss Komercdarbība
Datums 40003219995, LR Uzņēmuma reģistrs, 1994.gada 5.oktobris
Juridiska adrese Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016
Pasta adrese Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016
Pamatdarbības veidi un NACE klasifikators    

Medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība ( 52.32)

Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (52.33)

Apģērbu mazumtirdzniecība (52.42)

Grāmatu, avīžu un rakstāmlietu mazumtirdzniecība ( 42.47)

Aptiekas (53.21)

Pārējais pasažieru sauszemes transports (60.23)

Ārstu prakse (85.13)

Zobārstu prakse ( 85.12)

Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14)

Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (85.32)

Un cita statūtos paredzētā darbība (00.00)

Dalībnieki Jūrmalas pilsētas dome 100%
Valdes loceklis Gundars Prolis
Norēķinu konti
Bankas nosaukums AS SEB banka
Bankas konti LV82UNLA 0010 0001 4254 9
  LV92UNLA 0050 0148 6396 0
  LV22UNLA 0050 0190 8054 9
Bankas nosaukums AS Citadele banka
Bankas konts LV11PARX 0002 4845 7205 4
Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas konts LV42TREL 9823 7050 0100 0

 

 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2019.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2018.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 30.septembri
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 30.jūniju
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2017.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 30.septembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 30.jūniju 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2016.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 30.septembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 30.jūniju.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 31.martu.
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2015.gadā (EUR)
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2015.gada 31.decembri.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2015.gada 30.jūniju.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2015.gada 31.martu.
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2014.gadā (EUR)
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2014.gadā (EUR)
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” atbildības sadalījuma struktūrshēma
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2014.gada 31.decembri.
 • Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību.