q

    

Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību:

 
Kapitālsabiedrības firma Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016
Reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, tās kods 1300-24102
Pamatkapitāla lielums EUR 1 407 918
Dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits 100% kapitāla daļas pieder Jūrmalas pilsētas domei
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība EUR 1
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2020. gadā EUR 654 472
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 217 849
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 429 637
Pievienotās vērtības nodoklis EUR 5664
Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 942
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 422
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis EUR 900
Kapitāldaļu turētājam: Jūrmalas pilsētas domei dividendēs -
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības finansējumu 2020. gadā 1 394 308 (Nacionālā veselības dienesta finansējums)
5000 (Pašvaldības finansējums)
Kapitālsabiedrības darbības veids, (NACE klasifikators)
 • vispārējā ārstu prakse (86.21);
 • specializētā ārstu prakse (86.22);
 • zobārstu prakse (86.23);
 • pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9)
 • medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
 • farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73).

 

 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2021.gada 30.jūniju
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2020.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2021.gada 31.martu 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2020.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2020.gada 30.septembri
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2020.gada 30.jūniju
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2020.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2019.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2019.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2019.gada 30.septembri
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2019.gada 30.jūniju
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2019.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2018.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 30.septembri
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 30.jūniju
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2018.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2017.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 30.septembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 30.jūniju 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2017.gada 31.martu 
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2016.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 31.decembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 30.septembri 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 30.jūniju.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2016.gada 31.martu.
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetā 2015.gadā (EUR)
 • PSIA ”Kauguru veselības centra” informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2015.gadā (EUR) 
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2015.gada 31.decembri.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2015.gada 30.jūniju.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" finanšu pārskats uz 2015.gada 31.martu.
 • Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību.
 • PSIA "Kauguru veselības centrs" Pretkorupcijas pasākumu plāns.