Jūrmala pasniedz Sabiedriskā labuma balvas

     2018.gada 30.novembrī tika pasniegtas  Jūrmalas Domes Sabiedriskā labuma balvas. Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā. Sabiedriskā labuma balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās, pasniedzot Jūrmalas pilsētas Goda rakstu, Atzinības rakstus un balvas. Lepojamies ar Kauguru veselības centra darbiniekiem, kas tika nominēti un godināti.

AKTUĀLI! Acu slimību diagnostika

Acu slimību diagnostikā Kauguru veselības centrs piedāvā mūsdienīgu padziļinātu acs izmeklēšanu: OCT (Optisko koherento tomogrāfiju).

KĀRTĪBA, KĀDĀ SAŅEMT VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU BĒRNAM

     Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13.panta pirmajai daļai, ar bērna ārstniecību saistīti jautājumi un  nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu. Nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība tiek sniegta, ja ir saņemta vecāku vai likumisko pārstāvju  rakstveida pilnvara.