AKTUĀLI! Par obligātajām veselības pārbaudēm

     Klientiem, kas vēlas iziet Obligāto veselības pārbaudi (OVP), saskaņā ar 2009.gada 10.marta LR MK noteikumiem Nr.219 Kauguru veselības centrā, bet nav reģistrēti pie Kauguru veselības centra ģimenes ārstiem, ir nepieciešams izraksts par veselības stāvokli no ģimenes ārsta ,pie kura klienti reģistrēti.

Kūrorta svētkos piedalās arī Kauguru veselības centrs

     Tradicionālajā Kūrorta svētku gājienā 2018.gadā 26.maijā piedalījās tūkstošiem jūrmalnieku no pilsētas uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm. Arī Kauguru veselības centra darbinieki, paužot piederības sajūtu savai iestādei un tādējādi apliecinot, ka godā savu  pilsētu Jūrmalu un ir neatņemama tās sastāvdaļa. Kauguru veselības centra darbinieki ir ļoti gandarīti un pagodināti par iegūto svētku gājiena atraktīvākā kolektīva titulu un tēlnieces, jūrmalnieces Olgas Šilovas veidoto ceļojošo Jūrmalas pilsētas kausu.

Par psihiatra un narkologa veselības pārbaudēm

     Lai nodrošinātu Reģistra datu nodošanu iekļaušanai veselības informācijas sistēmā,  š.g. 17.maijā tika pārtraukta Reģistra vienotās IS darbība.

     Līdz ar to, PSIA “Kauguru Veselības centrs” nevar izsniegt psihiatra un narkologa veselības pārbaudes  slēdzienus transportlīdzeķļu vadītājiem un personām, kas glabā un nēsā ieročus.

     Saskaņā ar Veselības informācijas sistēmas pārziņa un turētāja Nacionālā Veselības dienesta sniegto informāciju Reģistra datu iekļaušanai Veselības informācijas sistēmā nepieciešamais plānotais laiks ir pagarināts un nenoteiktu laiku.