22.05.2018 - Uzņēmums

     Lai nodrošinātu Reģistra datu nodošanu iekļaušanai veselības informācijas sistēmā,  š.g. 17.maijā tika pārtraukta Reģistra vienotās IS darbība.

     Līdz ar to, PSIA “Kauguru Veselības centrs” nevar izsniegt psihiatra un narkologa veselības pārbaudes  slēdzienus transportlīdzeķļu vadītājiem un personām, kas glabā un nēsā ieročus.

     Saskaņā ar Veselības informācijas sistēmas pārziņa un turētāja Nacionālā Veselības dienesta sniegto informāciju Reģistra datu iekļaušanai Veselības informācijas sistēmā nepieciešamais plānotais laiks ir pagarināts uz nenoteiktu laiku.