14.08.2018 - Uzņēmums

     Klientiem, kas vēlas iziet Obligāto veselības pārbaudi (OVP), saskaņā ar 2009.gada 10.marta LR MK noteikumiem Nr.219 Kauguru veselības centrā, bet nav reģistrēti pie Kauguru veselības centra ģimenes ārstiem, ir nepieciešams izraksts par veselības stāvokli no ģimenes ārsta ,pie kura klienti reģistrēti.