04.12.2019 - Uzņēmums

     29. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā tika svinīgi pasniegtas Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā labuma balvas. Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

     Apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” piešķīra pašvaldības SIA “Kauguru Veselības centrs” ģimenes ārstei Ilzei Pliķēnai. 1973. gadā viņa sāka strādāt par iecirkņa ārsti Jūrmalas pilsētas Kauguru poliklīnikā, no 2000. gada – ģimenes ārste pašvaldības SIA “Kauguru Veselības centrs”. Ilze Pliķēna Jūrmalā strādā 46 gadus, ieguldot darbu pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšanā, ārstēšanā un profilaksē. Rūpējoties par iedzīvotāju veselību, viņa apkalpo vairāk nekā 3500 pacientu gadā. Pastāvīgi pilnveido savu kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus. Ieguvusi pacientu atzinību kā augsti profesionāla un atsaucīga speciāliste.

     Atzinības rakstu piešķīra PSIA “Kauguru Veselības centrs” ģimenes ārstei Svetlanai Ruzinai.

Svetlana Ruzina no 1975. gada strādā par terapeiti Kauguru poliklīnikā. Lielu darbu ieguldījusi Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšanā, ārstēšanā un profilaksē. Atbildīga, nopietna, laipna un iejūtīga, iemantojusi pacientu atzinību kā zinoša speciāliste.


 
     Atzinības rakstu piešķīra PSIA “Kauguru Veselības centrs”ambulatorās aprūpes māsai Svetlanai Voitkānei. Svetlana Voitkāne no 1990. gada strādā par māsu, no 2011 gada veic pacientu veselības aprūpi mājās – tādas manipulācijas kā izgulējumu aprūpe, trofisku čūlu aprūpe, pārsiešanas, injekcijas.

Lepojamies ar godalgotajiem PSIA “Kauguru Veselības centrs” darbiniekiem!

https://jurmala.lv/lv