Gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta pacientu tiesībām, kas sevī ietver arī jautājumus par "pacientiem draudzīgas vides" nodrošināšanu ārstniecības vietās.  "Pacientam draudzīga vide nozīmē gan informācijas, gan apkārtējās vides pieejamību, gan labvēlīgu socialpsiholoģisko klimatu katrā ārstniecības iestādē. Ārstniecība jau nav tikai pareizi nozīmēta terapija, laikus iedzertas zāles un izdarītas analīzes, būtiska ir arī atmosfēra, kas valda ārstniecības iestādē – vai jūtama savstarpēja sapratne, vai visi ir gaidīti un labi aprūpēti, vai ikvienam ir iespēja uzzināt vajadzīgo un vienkārši nokļūt vajadzīgajā vietā. Tad labi jūtas kā pacienti tā arī ārstniecības personāls.   (no SUSTENTO materiāliem).

 

   Kauguru veselības centrs (KVC) ir moderna daudzprofilu medicīnas iestāde, kuras pamata uzdevums ir sniegt profesionālu iedzīvotāju veselības aprūpi, diagnostiku un ārstēšanu. Svarīgi, lai ikkatrs Kauguru veselības centrā var saņemt teicamu apkalpošanu un piekļuvi. Pie KVC ir izveidota ērta uzbrauktuve, kas atvieglo iekļūšanu veselības centrā.  Bez tam ir ierīkotas automātiskās durvis, uzbūvēts plašs lifts, katrā veselības centra  stāvā ir WC pacientiem ar ierobežotu kustību.

 

Laipni gaidīti katru darbadienu no 8.00-19.00

KVC atrodas Jūrmalā, Raiņa ielā 98a, izdevīgā vietā kā kājāmgājējiem, tā autobraucējiem.