Pieteikties Atteikties

Iesniegtie personu dati (vārds, uzvārds, e-pasts) tiek apstrādāti reģistrācijai veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

Pārzinis: PSIA “Kauguru veselības centrs”, Reģ.nr. 40003219995, adrese: Jūrmala, Raiņa iela 98a, LV-2016. Informācija par datu apstrādi PSIA “Kauguru veselības centrs” pieejama privātuma atruna.