Specialitāte

Ģimenes ārsts

Izglītība

Rīgā 2019.gads Latvijas Universitāte -ieguvusi ārsta speciālista kvalifikāciju ģimenes medicīnā

Cita informācija

Pieraksta tālrunis : 67736350

Speciālista piedāvātie pakalpojumi:

Ģimenes ārsti