Specialitāte

Ģimenes ārsts Pediatrs

Cita informācija
Pieraksta tālrunis: 67736350
- Dr.Sandra Birzniece-Bekmane
- M/māsas Vija Krasuska tel.:
66165375
- M/māsa Tatjana Zinkeviča tel.:
66165375
- Mājas izsaukumi d.d no plkst.8.00-15.00 tel.:
67736212, 66165373

Prombūtnes laikā dr. S.Birznieci-Bekmani aizvieto
pediatre Aija Kalniņa 136 kab.
un ģimenes ārsts A.Dundure(pieaugušo ārsts)
Ārstu pieņemšanas pirmās 3 stundas tiek pieņemti pacienti ar iepriekšēju pierakstu, pēdējā stundā rindas kārtībā tiek pieņemti akūtie pacienti.

Speciālista piedāvātie pakalpojumi:

Ģimenes ārsti
Pediatrs