Specialitāte

KVC speciālisti

Cita informācija

Reģistratūras tālr: 67736350 Reģistratūras mob. tālr: 200 39593

Speciālista piedāvātie pakalpojumi:

Bezmaksas veselības aprūpe mājās