Реквизиты:

Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs”

Номер Регистрации: 40003219995

Адрес:Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016

Телефон / факс:  67736355, 66165380

Счет: LV82UNLA0010000142549

A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X