Informatīvais paziņojums Paziņojums par līguma slēgšanu
ID numurs Datums Iepirkuma priekšmets Pieteikšanās termiņš Līguma datums Darbu izpildītājs Līguma summa bez PVN
KVC 2018/2
Rezultāts
Līgums
13.07.2018 Stacionāras radiogrāfijas iekārtas ar spuldzes grīdas stiprinājumu iegāde 27.07.2018 22.08.2018 SIA "Tradintek" EUR 32356.00
KVC 2018/1
Rezultāts
Līgums
13.07.2018 Automobiļa iegāde 27.07.2018 22.08.2018 SIA “Favorit West” EUR 26277.69
KVC 2017/4
Rezultāts
Līgums
14.11.2017 Automobiļa iegāde 28.11.2017 14.12.2017 AS "WESS" EUR 28000.00
KVC 2017/3
Rezultāts
Līgums
08.09.2017 Osteodensitometra iegāde 20.09.2017 31.10.2017 SIA "Tradintek" EUR 39986.00
KVC 2017/2
Rezultāts
Līgums
04.08.2017 Zobārstniecības iekārtas iegāde 18.08.2017 17.10.2017 SIA "Vlata" EUR 16500.00
KVC 2017/1
Rezultāts
Līgums
28.02.2017 Zobu protēžu izgatavošana un piegāde 15.03.2017 01.06.2017 SIA "Dūma&Vizbules zobu tehnika"
SIA "L.D.J."
Aelita Baltvilka
SIA "Dental Tech"
SIA "Keramikas studija"
SIA "Dūma&Vizbules zobu tehnika - EUR 3064,00
SIA "L.D.J." - EUR 2864.50
Aelita Baltvika - EUR 1437.00
SIA "Dental Tech" - EUR 3049.00
SIA "Keramikas studija" - EUR 2347.70
KVC 2016/3
Rezultāts
Līgums
28.10.2016 Vakcīnu piegāde PSIA "Kauguru veselības centrs" vajadzībām 10.11.2016 08.12.2016 SIA "Oriola Rīga" EUR 9277.55
KVC 2016/2
Rezultāts
Līgums
15.09.2016 Optiskā koherences tomogrāfa (OCT) iegāde 17.10.2016 12.12.2016 SIA "Industriālās tehnoloģijas" EUR 67770.00
KVC 2016/1
Rezultāts
Līgums
16.03.2016 Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde 18.04.2016 17.06.2016 SIA "Tradintek" EUR 76442.00
KVC 2015/5
Rezultāts
03.11.2015 Laboratorijas preču un reaģentu iegāde 07.12.2015 14.03.2016 SIA "Diamedica"
Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle
SIA "Divi-Dent"
SIA "J.I.M."
SIA "Sarstdet"
SIA "Medilink"
SIA "Diamedica" - EUR 936.88
Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle - EUR 1666.25
SIA "Divi-Dent" - EUR 58.00
SIA "J.I.M." - EUR 395.53
SIA "Sarstdet" - EUR 1918.80
SIA "Medilink" - EUR 66246.13
KVC 2015/4
Tāme Nr. 1
Tāme Nr. 2
Rezultāts
Līgums
18.05.2015 Iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 03.06.2015 20.07.2015 SIA "Green Lab" EUR 36955.24
KVC 2015/3
Rezultāts
Līgums
10.04.2015 Vakcīnu piegāde PSIA "Kauguru veselības centrs" vajadzībām 28.04.2015 20.07.2015 SIA "Vakcīna" EUR 11323.00
KVC 2015/2
Rezultāts
Līgums
13.02.2015 Fototerapijas lampu iekārtu iegāde 27.02.2015 09.03.2015 SIA "Arbor Medical Korporācija" EUR 9220.00
KVC 2015/1
Rezultāts
Līgums
28.01.2015 Fizikālās terapijas iekārtu iegāde 10.02.2015 09.03.2015 SIA "A.Medical" EUR 10272.00
KVC 2014/14
Rezultāts
Līgums
22.12.2014 Rentgena iekārtas bezvadu digitalizācijas sistēmas iegāde 23.01.2015 19.03.2015 SIA "Tradintek" EUR 59936.00
KVC 2014/13
Rezultāts
Līgums
20.11.2014 Zobārtsniecības iekārtas iegāde 05.12.2014 26.01.2015 SIA "Vlata" EUR 16600.00
KVC 2014/12
20.10.2014 Zobārtsniecības iekārtas iegāde 03.11.2014 Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu. Nav iesniegts neviens piedāvājums.
KVC 2014/11
Rezultāts
Līgums
17.10.2014 Zobu protēžu izgatavošana un piegāde 31.10.2014 30.12.2014 SIA "Dentālā studija", SIA "L.D.J." SIA "Dentālā studija" - EUR 2699.00 par vienu preces vienību
SIA "L.D.J." - EUR 2739.00 par vienu preces vienību
KVC 2014/10
Tāme
Rezultāts
Līgums
06.10.2014 Fizikālās terapijas kabineta rekonstrukcija 20.10.2014 26.11.2014 SIA "Matīsa sēta" EUR 37777.77
KVC 2014/9
15.09.2014 Zobu protēžu izgatavošana un piegāde 26.09.2014 Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu. Iepirkuma nolikuma 5.6.1. punkts paredz,ka iepirkuma komisija izvēlas 3 piedāvājumus ar viszemāko cenu un vienošanās tiks noslēgta ar 3 iepirkuma uzvarētājiem. Iepirkumam ir iesniegts viens piedāvājums.
KVC 2014/8
Komentāri
Rezultāts
Līgums
13.08.2014 Dentālas rentgena iekārtas ar digitālo uztvērēju iegāde 27.08.2014 16.10.2014 SIA "Amerilat MD" EUR 7600.00
KVC 2014/7
Lēmums
01.07.2014 Zobu protēžu izgatavošana un piegāde 16.07.2014 Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu. Konstatētas nepilnības iepirkuma nolikumā.
KVC 2014/6
Rezultāts
Līgums
      07.07.2014 SIA "Meditec" EUR 12443.43
KVC 2014/5
Rezultāts
Līgums
30.04.2014 Degvielas iegāde PSIA "Kauguru veselības centrs" vajadzībām 15.05.2014 11.06.2014 SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" EUR 5789.50
KVC 2014/4
Rezultāts
Līgums
02.04.2014 Otolaringologa darba vietas iegāde 14.04.2014 17.07.2014 SIA "Amerilat MD" EUR 22 894.00
KVC 2014/3 27.03.2014 Degvielas iegāde PSIA "Kauguru veselības centrs" vajadzībām 08.04.2014 Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu. Nav iesniegts neviens piedāvājums.
KVC 2014/2
Rezultāts
Līgums
18.02.2014 Vakcīnu piegāde PSIA "Kauguru veselības centrs" vajadzībām 03.03.2014 08.04.2014 SIA "Vakcīna" EUR 12261.80
KVC 2014/1 07.02.2014 Degvielas iegāde PSIA "Kauguru veselības centrs" vajadzībām 18.02.2014 Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu. Nav iesniegts neviens piedāvājums.
KVC 2013/15
Tāme
Rezultāts
Līgums
28.12.2013 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana 14.01.2014 10.02.2014 SIA "Rears" EUR 14000.00
KVC 2013/14
Rezultāts
12.11.2013 Laboratorijas preču un reaģentu piegāde 16.12.2013      
KVC 2013/13
Rezultāts
Līgums
27.09.2013 Automātiskā bioķīmijas analizatora noma 09.10.2013 30.10.2013  SIA "Medilink" Ls 17424.60
KVC 2013/12
Rezultāts
Līgums
26.08.2013 Zobārstniecības iekārtas iegāde 06.09.2013 14.10.2013 SIA "Vlata" Ls 11800.00
KVC 2013/11
Tāme
Specifikācija
Rezultāts
18.07.2013 PSIA „Kauguru veselības centrs” poliklīnikas ēkas Nr.001 rekonstrukcija – lifta šahtas piebūve 31.07.2013 16.08.2013  SIA "Būvalts R"  Ls 20922.33 
KVC 2013/9
Komentāri
19.04.2013 Zobārstniecības iekārtas iegāde 29.04.2013 Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu. Nepieciešamība veikt grozījumus nolikuma tehniskajā specifikācijā.
KVC 2013/8
Tāme
Specifikācija
Rezultāts
25.02.2013 PSIA „Kauguru veselības centrs” ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšana 08.03.2013 19.04.2013 SIA „UL nami” Ls 26657.99
KVC 2013/7
Tāme
Rezultāts
15.02.2013 PSIA „Kauguru veselības centrs” ēkas fasādes siltināšana 26.02.2013 10.04.2013 SIA „Būvalts R” Ls 59910.24
KVC 2013/6 14.02.2013 Vienotas laboratorijas informācijas sistēmas iegāde Kauguru veselības centra laboratorijā 25.02.2013 Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu. Konstatētas nepilnības iepirkuma nolikumā.
KVC 2013/5
Rezultāts
06.02.2013 Vakcīnu piegāde PSIA „Kauguru veselības centrs” vajadzībām 19.02.2013 11.03.2013 SIA „Elmi” Ls 5085.00
KVC 2013/4
Rezultāts
05.02.2013 Lifta piegāde un uzstādīšana 18.02.2013 09.05.2013 AS „Latvijas lifts-Šindlers” Ls 15470.00
KVC 2013/2
Rezultāts
28.01.2013 Ehokardiogrāfa iegāde PSIA „Kauguru veselība centrs” vajadzībām 04.03.2013 05.04.2013 SIA „Tradintek” Ls 47000.00
KVC 2013/3
Rezultāts
25.01.2013 Autorefkeratometra iegāde PSIA „Kauguru veselība centrs” vajadzībām 06.02.2013 06.03.2013 SIA „KJ Serviss” Ls 3900.00
KVC 2013/1
Komentāri
23.01.2013 Vienotas laboratorijas informācijas sistēmas iegāde Kauguru veselības centra laboratorijā 04.02.2013 Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu. Konstatētas nepilnības iepirkuma instrukcijā.
KVC 2012/5 11.12.2012 Fluora tablešu iegāde zobu kariesa profilaksei Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 27.12.2012 27.12.2012 SIA „Magnum Medical” Ls 4462.00
KVC 2012/4 27.11.2012 Vakcīnu piegāde PSIA „Kauguru veselība centrs” vajadzībām 10.12.2012 25.01.2013 SIA „ELMI” Ls 624.25
KVC 2012/3 23.11.2012 Degvielas iegāde PSIA „Kauguru veselība centrs” vajadzībām 07.12.2012 09.01.2013 SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” Ls 4099.50
KVC 2012/2 23.11.2012 Tīmekļa servera programmatūras pakotnes Dicom attēla saņemšanai, sūtīšanai, saglabāšanai un attālinātai skatīšanai iepirkums 07.12.2012 09.01.2013 SIA „NMS GRUPA” Ls 7800.00
KVC 2011/1 08.10.2011 Vakcīnu piegāde PSIA „Kauguru veselības centrs” vajadzībām 22.10.2011