Ģimenes ārstu tīkla attīstība 2014

Lai sakārtotu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus visaugstākajām kvalitātes prasībām, PSIA „Kauguru veselības centrs”, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā ir uzsācis programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”, apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā”.

PSIA „Kauguru veselības centrs”, 2011. gada 1. decembrī noslēdza līgumu Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/141. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks - 12 mēneši.

Projektā plānotās darbības atbilst MK noteikumos atbalstāmajām darbībām PSIA „Kauguru veselības centrs”.

Projekts tiek pagarināts līdz 2014. gada 1.ceturkšņa beigām.

Projekta īstenošanās laikā tika noslēgti līgumi par medicīnas ierīcēm un aprīkojumu, kā arī līgumi par mēbeļu iegādi un uzstādīšanu. Visas medicīnas ierīces, aprīkojums un mēbeles jau ir piegādātas un uzstādītas. Pediatrijas nodaļā tika izremontēts gaitenis, kas ļauj mūsu jaunākajiem pacientiem uzturēties sakārtotā un patīkamā vidē.

Ģimenes ārstu pacientiem ar kustību traucējumiem ir izremontētas un pielāgotas ērtai lietošanai divas tualetes, līdz ar to KVC ir uzlabojis vides pieejamību visiem pacientiem.

Kauguru veselības centra ģimenes ārstu kabinetos ir izvietotas jaunas, modernas medicīnas ierīces un aprīkojums: elektrokardiogrāfs, ierīce redzes asuma pārbaudei, otoskops, oftalmoskops, medikamentu skapis, pārvietojams aizslietnis, neatliekamās medicīniskās palīdzības komplekts, žanē tipa šļirce, nokomplektēta ārsta soma, spirogrāfs ar rezultātu datoranalīzi, medicīnas kušetes, fonendoskops ārstam, fonendoskops māsai, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai un medicīniskie svari ar auguma mērītāju. Manipulāciju un procedūru kabinetam ir uzstādītas jaunas mēbeles un moderns medicīnas aprīkojums.

Medicīnas aprīkojums un ierīces ģimenes ārstiem nodrošinās kvalitatīvāku ambulatoro pakalpojumu saņemšanu Jūrmalas iedzīvotājiem, kā arī sekmēs efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu. Prakšu infrastruktūras sakārtošana rada profesionālāku un ērtāku darba vidi Kauguru veselības centra ģimenes ārstiem.


Ģimenes ārstu tīkla attīstība 2012/2013

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 66 446.35, ERAF līdzfinansējums - 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 56 479.39 un privātais finansējums - 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 9 966.96.

Projektā plānotās darbības atbilst MK noteikumos atbalstāmajām darbībām PSIA „Kauguru veselības centrs”.

Projekta īstenošanās laikā tiek noslēgti līgumi par medicīnas ierīcēm un aprīkojumu, līgums par mēbeļu iegādi un uzstādīšanu.

Pēc Centrāla un Finanšu un līgumu aģentūras vēstules Nr.39-2-60/7366 par iepirkumu līgumiem 3.1.5.1.1 apakš aktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” un pamatojoties uz Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta, vispārējo noteikumu 4.1.1 punktu, iepirkuma uzvarētājiem par medicīnisko ierīču un aprīkojumu iegādi, līgumi ir noslēgti ar:

SIA ”Medsserviss-M” līguma Nr.1-ERAF-2011/KVC-1

SIA ”KJ SERVISS” līguma Nr.2-ERAF-2011/KVC-2

SIA ”NMS ELPA” līguma Nr.3-ERAF-2001/KVC-1

SIA ”Arbor Medical Kopropācija” līguma Nr.4-ERAF-2011/KVC-1

SIA ”UniKon”līguma Nr.5-ERAF-2011/KVC-1

SIA ”OneMed”Nr.6- ERAF-2011/KVC-1

SIA ”Interlux” līgums Nr.7-ERAF-2011/KVC-1

SIA ”Elvim” līgums Nr.8ERAF-2011/KVC-1

26.01.2012 tika noslēgts līgums Nr.9-ERAF-2011/KVC-1-2 par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu.

Par iepirkumu. Atbilstoši piedāvājumam ar viszemāko cenu LVL 26 657.99(bez PVN) SIA „UL nami” 19.04.2013 ir noslēgts būvdarbu līgums Nr.42/04-2013 ar SIA’’UL nami”

 

Kauguru veselības centrs pacientu ērtībai ģimenes ārstu kabinetos ir izvietoti mīksti apmeklētāju krēsli, ir uzstādītas jaunas mēbeles: darba galdi, ergonomiskie krēsli, failu skapi. Visas mēbeles un medicīnas ierīces tika piegādātas līgumā paredzētajā laikā.

Telpu renovācija tika paveikta laikā pēc līguma 19.07.2013 ar kopējo platību 213.03 km2

Pediatrijas nodaļā tika izremontēts koridors, tika pielāgotas un izremontētas 2 labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, līdz ar to KVC ir uzlabojis vides pieejamību visiem pacientiem. Trīs ģimenes ārstu kabineti ir pilnībā izremontēti un aprīkoti ar modernām medicīnas ierīcēm, kā arī ar jaunām mēbelēm, kas rada patīkamu darba vidi ārstam un pacientam. Projekta ietvaros, esam nodrošinājuši ģimenes ārstus ar 2 kabinetiem.

 

Medicīnas aprīkojums un ierīces ģimenes ārstiem nodrošinās kvalitatīvāku ambulatoro pakalpojumu saņemšanu Jūrmalas iedzīvotājiem, kā arī sekmēs efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu. Prakšu infrastruktūras sakārtošana sekmēs ģimenes ārstus koncentrēties Kauguru veselības centrā un neplānot atrašanās vietas maiņu.

 

Ģimenes ārstu tīkla attīstība 2011

Lai sakārtotu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus visaugstākajām kvalitātes prasībām, PSIA „Kauguru veselības centrs”, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā ir uzsācis programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”, apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā”.

PSIA „Kauguru veselības centrs”, 2011. gada 1. decembrī noslēdza līgumu Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/141. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks - 12 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 66 446.35, ERAF līdzfinansējums - 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 56 479.39 un privātais finansējums - 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 9 966.96.

Projektā plānotās darbības atbilst MK noteikumos atbalstāmajām darbībām PSIA „Kauguru veselības centrs”.

Projekta īstenošanās laikā tiek noslēgti līgumi par medicīnas ierīcēm un aprīkojumu, līgums par mēbeļu iegādi un uzstādīšanu.

Kauguru veselības centrs pacientu ērtībai ģimenes ārstu kabinetos ir izvietoti mīksti apmeklētāju krēsli, ir uzstādītas jaunas mēbeles: darba galdi, ergonomiskie krēsli, failu skapi.

Kauguru veselības centrs ģimenes ārstu kabinetos ir izvietotas un jaunas modernas medicīnas ierīces un aprīkojums: elektrokardiogrāfs, ierīce redzes asuma pārbaudei, otoskops, oftalmoskops, medikamentu skapis, pārvietojams aizslietnis, neatliekamās medicīniskās palīdzības komplekts, žanē tipa šļirce, nokomplektēta ārsta soma, spirogrāfs ar rezultātu datoranalīzi, medicīnas kušetes, fonendoskops ārstam, fonendoskops māsai, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai, medicīniskie svari ar auguma mērītāju, manipulāciju un procedūru kabinetam uzstādītas jaunas mēbeles un moderns medicīnas aprīkojums.

Medicīnas aprīkojums un ierīces ģimenes ārstiem nodrošinās kvalitatīvāku ambulatoro pakalpojumu Jūrmalas iedzīvotājiem, kā arī sekmēs efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu. Prakšu infrastruktūras sakārtošana sekmēs ģimenes ārstus koncentrēties Kauguru veselības centrā un neplānot atrašanas vietas maiņu.