Rekvizīti

Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs”

Reģ.Nr.40003219995

Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016

Tālr./fakss 67736355, 66165380

Norēķinu konts: LV82UNLA0010000142549

A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X