Jaunumi

Lepojamies!

     29. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā tika svinīgi pasniegtas Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā labuma balvas.

Apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” piešķīra pašvaldības SIA “Kauguru Veselības centrs” ģimenes ārstei Ilzei Pliķēnai.

Atzinības rakstu piešķīra PSIA “Kauguru Veselības centrs” ģimenes ārstei Svetlanai Ruzinai un ambulatorās aprūpes māsai Svetlanai Voitkānei.
 

Aktuāli! Sirds un asinsvadu veselības profilaksei!

     Lai izglītotu jūrmalniekus par sirds un asinsvadu veselības riskiem un profilaksi 6.decembrī Kauguros norisināsies Sirds veselības diena, kuras ietvaros laikā no plkst.12.00 – 18.00 būs iespēja bez maksas pārbaudīt asinsspiedienu un pulsu, konsultēties ar speciālistiem un plkst. 17.00 noklausīties iedvesmojošu kardiologa prof. Andreja Ērgļa lekciju par sirds veselību.                                                                                

www.parsirdi.lv